Συγγραφέας - Μεταφραστής

Μένης Κουμανταρέας

 Οι μεταφράσεις των έργων του συγγραφέα, βάσει του αρχείου του στο ΕΛΙΑ

Περίοδος 1964-1977

 1.  Menis Koumandareas, «The Bath. A Story», περ. Greek Heritage. The American Quarterly of Greek Culture, τόμ. 1, τχ. 2 (άνοιξη 1964), σελ. 30-35 [«Το λουτρό»,μτφρ. Amy Mims]

 2. Menis Koumandareas, «Holy Sunday on the Rock», στο Willis Barnstone (επιμ.), Eighteen Texts. Writings by Contemporary Greek Authors, Harvard University Press, Cambridge/Massachusetts 1972, σελ. 161-166 [«Αγία Κυριακή στο Βράχο», μτφρ. Stavros Deligiorgis]

 3.  Menis Koumandareas, «Un Dimanche au Rocher», στο Voix Grecques. Poèmes, récits, essais de vingt-sept écrivains de l’opposition, Gallimard, Paris 1973, σελ. 19-24 [«Αγία Κυριακή στο Βράχο», μτφρ. Lawrence d’Alauzier]

 4.  Menis Koumandareas, «The Burnt Ones», περ. The Literary Review, τόμ. 16, τχ. 3 (άνοιξη 1973), σελ. 357-386 [«Τα καημένα», μτφρ. Stavros Deligiorgis]

 5.  Menis Koumantareas, «Die Spielautomaten», στο Erkundungen. 24 griechische Erzähler, Verlag Volk und Welt, Berlin 1977, σελ. 252-279 [«Τα μηχανάκια», μτφρ.Panajotis Ghegas]

 Περίοδος 1979-1989

 1. МЕНИС КУМАНДАРЕАС, «ГОСПОЖА КУЛА», στο РАССКАЗЬІ ГРЕЧЕСКИХ ПИСАТЕΛЕЙ, ΠΡΟГРЕСС, МОСКВА 1979, σελ. 197-234 [«Η κυρία Κούλα» (απόσπασμα σε ανθολογία νεοελληνικού διηγήματος), μτφρ. Перевоб Η. Побземской]

 2.  МЕНИС КУМАНДАРЕАС, «ПАРИКМАХЕРСКАЯ», στο ПРОМАХ. Ц друзце иовесмц, РАДУГА, МОСКВА 1983, σελ. 457-534 [«Το κουρείο», μτφρ. Перевоб Τ. Кокурцкой]

 3.  Menis Kumandareas, Glasfabrik, Edition Erpf – «Griechische Autoren der Gegenwart»,  Bern 1985 [Βιοτεχνία υαλικών, μτφρ. Norbert Hauser]

 4.  Menis Koumandareas, «In a Place Where the Sun Is Mute», περ. Aegean Review, τχ. 2 (άνοιξη/καλοκαίρι 1987), σελ. 27-32 [«Σε μέρος όπου φως δεν φέγγει», μτφρ.John Taylor, φτ.]

 5.  Menis Koumandareas, «Omonia. Du coucher du soleil à l’aube», περ. Autrement, τχ. 39 (1989), σελ. 86-93 [«Σε μέρος όπου φως δεν φέγγει», μτφρ. Marcel Durand,χειρόγραφη αφιέρωση του Christian Cogné στον M. K.]

 6.  Menis Koumandareas, «La grécité dans la littérature», περ. Autrement, τχ. 39 (1989), σελ. 39-44 [συνέντευξη F]  *ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

 7.  Menis Koumandareas, «La femme du Général», στο Arrets sur image. Nouvelles grecques, Hatier – Librairie Kauffmann, Αθήνα 1989, σελ. 111-129 [«Η στρατηγίνα», μτφρ. Léa Rotis]

Περίοδος 1990-1993 

 1. Menis Koumandareas, Two Stories. I. The Bath. II. Convocation, The Greek Institute, Cambridge/Massachusetts 1990 [«Το λουτρό» και «Προσκλητήριο», μτφρ. Nicholas Kostis, χειρόγραφη αφιέρωση του Ν. Κ. προς τον Μ. Κ.]

 2. Menis Koumandareas, Le maillot no 9, Editions du Griot, Boulogne 1991 [Η φανέλα με το εννιά, μτφρ. Gisèle Jeanperin]

 3. Menis Koumandareas, Koula, Κέδρος – «Modern Greek Writers», Αθήνα 1991 [Η κυρία Κούλα, μτφρ. Kay Cicellis]

 4. Menis Koumandareas, «The Bath», στο Modern Greek Short Stories, Οδυσσέας, Αθήνα 1993, σελ. 227-239 [«Το λουτρό», μτφρ. Nicholas Kostis]

 5. Menis Koumandareas, «Die Frau des Generals», στο Griechische Erzählungen, Deutscher Taschenbuch Verlag, München 1993, σελ. 91-105 [«Η στρατηγίνα», μτφρ.Gaby Wurster]

 6. Menis Koumandareas, Le beau capitaine, Editions du Griot, Boulogne 1993 [Ο ωραίος λοχαγός, μτφρ. Michel Volkovitch]  

Περίοδος 1995-2000

 1. Menis Koumandareas, «Το λουτρό/Le bain», περ. Αέρηδες/Aéridès, τχ. 1 (άνοιξη 1995), σελ. 39-50 [μτφρ. Terpsi Birchler-Argyrou, Fani Tripet-Pedis]

 2. Menis Koumandareas, Αθηνάγεβο/Athénajevo, Université des Sciences Humaines de Strasbourg – Département de Grec Moderne, Strasbourg 1996 [μτφρ. Φοιτητές του τμήματος με την εποπτεία της Irini Tsamadou-Jacoberger, χειρόγραφη συνοδευτική επιστολή της Ι. Τ.-J. προς τον Μ. Κ.] *ΑΛΛΑΓΗ

 3. Menis Koumandareas, «Herinneringen aan Maria», στο Ga de klokken luiden. Moderne Griekse Verhalen, Meulenhoff, Amsterdam 1997, σελ. 189-202 [Θυμάμαι την Μαρία, μτφρ. Hero Hokwerda]

 4. Menis Koumandareas, «Le beau capitaine/Ο ωραίος λοχαγός», στο Belgitude et Grécité. Rencontres entre écrivains grecs et belges, Fondation Culturelle Hellénique & Fonds Culturel Hellénique, Bruxelles 1997, σελ. 96-101 [απόσπασμα, μτφρ. Michel Volkovitch]

 5. Menis Koumandareas, Christos/Χρήστος, Sépia, Saint-Maur-des-Fossés 1997 [«Χρίστος», μτφρ. Michel Volkovitch]

 6. Menis Koumandareas, A Senhora Koula, Vega, Lisboa 1998 [Η κυρία Κούλα, μτφρ. José António Costa Ideias]

 7. Menis Kumandareas, Eski Tüfekler, Marenostrum, Istanbul 1998 [Βιοτεχνία υαλικών, μτφρ. Ahmet Yorulmaz]

 8. Menis Kumandareas, Il loro profumo mi fa piangere, Crocetti Editore, Milano 1999 [Η μυρωδιά τους με κάνει να κλαίω, μτφρ. Gabriella Macri]

 9. Menis Koumandareas, Mevrouw Koula en De Kapsalon. Twee novellen, Styx Publications, Groningen 2000 [Η κυρία Κούλα και Το Κουρείο, μτφρ. Johan Kwist]

 10. Menis Koumandareas, «Bledá tvář», στο Černé olivy, Festival spisovatelů Praha – APSIDA, Praha 2000, σελ. 131-159 [«Ο χλομός», μτφρ. Alexandra Büchler]        

Περίοδος 2001-2002

 1. Menis Koumandareas, Der schöne Hauptmann, Frankfurter Verlagsanstalt, Austria 2001 [Ο ωραίος λοχαγός, μτφρ. Luna Gertrud Steiner]

 2. Menis Koumandareas, «The Romanian Kid. From Their Smell Makes Me Want to Cry», περ. Mondo Greco, τχ. 5 (άνοιξη 2001), σελ. 29-47 [«Το ρουμανόπουλο»,μτφρ. Patricia Felisa Barbeito, Vangelis Calotychos]

 3. Menis Koumandareas, «An Athenian», περ. Hellenic Quarterly, τχ. 11 (12.2001-02.2002, σελ. 15-20 [«Ένας Αθηναίος», από το λεύκωμα Αθηναίοι του Κώστα Ορδόλη (Καστανιώτης 2000), μτφρ.]

 4.  Menis Koumandareas, «Le bain», περ. South Eastern Literary Review, τόμ. 1 (2002), σελ. 255-267 [«Το λουτρό», μτφρ. ] 

 5.  Menis Koumandareas, Mein fantastischer Frisiersalon, Hainholz, Göttingen 2002 [Η μυρωδιά τους με κάνει να κλαίω, μτφρ. Luna Gertrud Steiner]

Περίοδος 2003-2005

 1. Menis Koumandareas, La Verrerie, Le Serpent à plumes, Paris 2003 [Βιοτεχνία υαλικών, μτφρ. Marcel Durand]

 2.  Menis Koumandareas, «Koula», στο Greek Writers Today. An anthology, τόμ. 1, Εταιρεία Συγγραφέων, Αθήνα 2003, σελ. 198-202 [Κούλα (απόσπασμα), μτφρ. Kay Cicellis]

 3.  Menis Koumandareas, «Les Athéniens», περ. La pensée de midi, τχ. 11 (χειμώνας 2003-2004), σελ. 46-53 [«Οι Αθηναίοι», από το λεύκωμα Αθηναίοι του Κώστα Ορδόλη (Καστανιώτης 2000), μτφρ. Jacques Bouchard, χειρόγραφο συνοδευτικό σημείωμα προς τον Μ. Κ.]

 4.  Menis Koumandareas, «On Theseus Saving Hippodameia», περ. Mondo Greco, τχ. 11 (άνοιξη 2004), σελ. 7-11 [«Ο Θησέας σώζων την Ιπποδάμειαν», μτφρ. Patricia Felisa Barbeito, Vangelis Calotychos]

 5.  Menis Koumandareas, Their Smell Makes Me Want to Cry, The University of Birmingham – Centre for Byzantine, Ottoman and Modern Greek Studies, Birmingham 2004 [Η μυρωδιά τους με κάνει να κλαίω, μτφρ. Patricia Felisa Barbeito, Vangelis Calotychos]

 6.  Menis Koumandareas, «El Toque», στο Relatos de la Generación de Posguerra Griega, Athos-Pérgamos & Universidad de Atenas – Programa de Postgrado «Traducción y Traductologia», Granada 2004, σελ. 79-85 [«Προσκλητήριο», μτφρ. Pedro Olalla]

 7.  Menis Kumandareas, «Das Fußballspiel», στο Niki Eideneier (επιμ.), Wort und Spiele. Sport und Literatur im Griechenland der Neuzeit. Eine Anthologie, Romiosini, Köln 2004, σελ. 111-134 [Δυό φορές Έλληνας (απόσπασμα), μτφρ. Sophia Georgallidis]

 8.  Menis Kumandareas, Nende Lõhn Ajab Mind Nutma, Loomingu Raamatukogu, Tallinn 2005 [Η μυρωδιά τους με κάνει να κλαίω (τρεις ιστορίες),μτφρ. Kalle Kasemaa]    

   

 

 

 

 

Κατασκευή ιστοσελίδας alemao © 2017.